Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Evidencija članstva

Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam programsko rješenje EVIDENCIJE ČLANSTVA prilagođeno Udrugama u RH, a koji zadovoljava sve uvjete novog Zakona o udrugama ( NN 74/14).

Programsko rješenje koje predstavljamo sadrži sve potrebne elemente propisane ovim Zakonom, a omogućeno je proširivanje evidencije ovisno o Vašim zahtjevima (neograničen broj unosa, neograničen tip i vrsta podataka, neograničen broj raznih ispisa s raznim vrstama evidencija).

Programsko rješenje razvili smo na bazi programskog koda njemačke kompanije Admidio, a jednostavan je za navigaciju i korištenje koje se odvija kroz sve vrste poznatih modernih web preglednika (Google Chrome, Mozilla, Opera, Internet Explorer).

Naše programsko rješenje je veoma modularno i prilagodljivo Vašim zahjevima (Odluke i Statuti, Tipovi članstva, Raspored članstva po grupama ili sekcijama, Evidencija članstva neograničenog broja raznih Povjerenstava i Komisija)

Dopustite da Vam predstavimo program kroz nekoliko kategorija.

OSNOVNI PODACI ČLANA

Sadrži osnovne i dodatne elemente bitne za evidenciju. U ovoj kategoriji moguće je voditi neograničen broj podataka (ime i prezime, datum rođenja, OIB, mjesto stanovanja, spol, slika člana, te ostali podaci ovisno o želji korisnika).

KONTAKT PODACI ČLANA

U ovoj kategoriji vodimo podatke o brojevima telefona, mobitela, fax, email, broj članske iskaznice i slično,.

Moguće je dodavati i druge kategorije podataka (Facebook, Skype, itd)

OSOBNI PODACI

U ovoj kategoriji možemo unositi podatke o osobnom statusu člana (invalidnost, status zaposlenja, umirovljenik) te ostale podatke ovisno o želji korisnika.

PODACI O FUNKCIJAMA i ZNAČAJKAMA

U ovoj kategoriji moguće je voditi evidenciju o funkcijama člana koje je obavljao u Udruzi ili koje trenutno obavlja, pripadnosti grupama ili sekcijama (ovisno kako je Udruga formirana i kako Udruga funkcionira)

Također je omogućeno dodavanje neograničenog broja podataka /funkcija i značajki.

PODACI O OSPOSOBLJAVANJIMA

U ovoj kategoriji moguće je voditi evidencije o osposobljavanjima članova (lovački ispiti, lovočuvarski ispiti, ispit za ocjenjivače trofeja) te o datumu i mjestu polaganja ispita.

PODACI O ODLIKOVANJIMA

U ovoj kategoriji vode se evidencije o odlikovanjima člana

PODACI O STEGOVNIM MJERAMA

U ovoj kategoriji vodi se evidencija o datumu izricanja stegovne mjere  s opisom stegovne mjere.

ISPISI RAZNIH LISTA I  EVIDENCIJA

Svi uneseni podaci mogu se ispisati na zaslon računala ili na pisač. Također je moguć izvoz podataka u razne formate (PDF, EXCEL, CSV).

Formiranje listi za ispis vrši se po zahtjevima korisnika, a također su pred instalirane osnovne liste za ispis (Adresna lista, Kontakt lista, itd)

EVIDENCIJA IZMJENE I UNOSA PODATAKA

Program bilježi sve unose i promjene podataka za članove. Moguć je unos više administratora s određenim ovlastima za unos i izmjenu podataka. Također je moguć ispis i pregled svih izmjena na podacima.

BACKUP/SIGURNOSNE KOPIJE PODATAKA

Spremanje podataka vrši sam korisnik, a sam proces je brz i jednostavan. Spremanje je moguće lokalno na računalu ili na neku drugu lokaciju ili uređaj (USB stick, prijenosni disk i slično)

EVIDENCIJA DOGAĐAJA

U ovom modulu moguće je voditi evidenciju raznih vrsta i tipova događaja poput sastanaka Izvršnog odbora, Skupština, itd. U ovom modulu moguće je kreirati neograničen broj kategorija i tipova događaja. Omogućeno je upis datuma događaja, kategorije, te mjesta događaja s kratkim opisom događaja.

Za sve događaje je moguć pregled na zaslonu računala ili ispis na pisaču.

DOKUMENTI UDRUGE

U ovom modulu moguće je unositi dokumente iz rada Udruge. Omogućeno je unos više kategorija dokumenata, te spremanje u više mapa.

Osnovna konfiguracija za rad u programu:

minimalno WINDOWS XP (preporučeno WINDOWS 7)

minimalno 1 GB RAM (preporučeno 2GB RAMA)

minimalno 2 GB slobodnog mjesta na hard disku

web preglednik (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera)

nije potrebna stalna internet veza za rad

 

   
 
 2015-11-30 221026
 
  • 2015-11-30 221102
 

 

Demo verzija

Pogledajte demo verziju programa

user:admin

password:123456

ZATRAŽI PONUDU

 

Cijene

999,00 kn
OSNOVNI PAKET

instalacija na lokaciji korisnika

osnovno podešavanje ovisno od želja korisnika

unos podataka iz Excel tablice (ime,prezime,OIB,adresa,pošta,mjesto)

podešavanje ispisa različitih tipova podataka ovisno od želja korisnika

demonstracija rada za 1 korisnika-administratora

799,00 kn
NAPREDNI PAKET

instalacija putem Team viewera

osnovno podešavanje ovisno od želja korisnika

unos svih podataka iz Excel tablice (ime,prezime,OIB,adresa,pošta,mjesto, tel,mob,email,grupa,sekcija,funkcija)

podešavanje ispisa različitih tipova podataka ovisno od želja korisnika

demonstracija rada za 1 korisnika-administratora

check

 OPCIJE 

Unos podataka s papirnog medija

Unos podataka svih članova

Unos svih značajki i funkcija

Unos dokumenata

Prilagodba ispisa po željama korisnika

database

 ISPISI 

Ispis aktivnih članova

Odlikovanja lovaca

Ispis kontakt podataka

Ispis po funkcijama

Ispis po grupama 

special-offer

 Zakon o Udrugama 

Zakon o udrugama propisuje obvezu vođenja popisa članova, a propuštanje vođenja takvog popisa predstavlja prekršaj za koji je za udrugu zapriječena novčana kazna u iznosu od 2000 do 10.000 kuna, a za odgovornu osobu u udruzi kazna u iznosu od 1000 do 5000 kuna. 

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. 

Tehnologije na našem hosting serveru 

OS: CLOUD LINUX MySQL: 5.5.27 Perl: 5.6
PHP: 5.3.18 Intel(R) Core(TM) i7 cPanel 11.34